Chuyên trang Dữ liệu tài chính của Kreston (VN).

Dữ liệu Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán của các Công ty đại chúng, Công ty bảo hiểm, Tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các Công ty niêm yết tại các sàn chứng khoán Anh, Hoa Kỳ, Australia, Canada.

Dữ liệu chuyên sâu về kế toán, kiểm toán và tài chính

Chuyên trang Dữ liệu tài chính của Kreston (VN) cho phép tìm kiếm và download miễn phí các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán của các Công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam cũng như các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế như London (Anh), NASDAQ và New York (Hoa Kỳ), ASX (Australia) và Toronto (Canada).

Chuyên trang do Công ty TNHH Kreston (VN) xây dựng và vận hành phục vụ cộng đồng kế toán và kiểm toán trong việc học tập, phân tích liên quan đến các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hay các Chuẩn mực kế toán các nước như Hoa Kỳ (US GAAP), Anh (UK GAAP).

Cơ sở dữ liệu tài chính

Tra cứu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các công ty Việt Nam

Tìm kiếm và download các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán của các công ty đại chúng, công ty bảo hiểm và các tổ chức tín dụng tại Việt Nam

Tra cứu Báo cáo thường niên của các công ty niêm yết nước ngoài

Tìm kiếm và download các Báo cáo thường niên (bao gồm Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán) của các công ty niêm yết nước ngoài

Tra cứu Dữ liệu tỷ suất trung bình ngành tại Việt Nam

Dự án đang trong quá trình xây dựng và sớm ra mắt trong thời gian tới

Bạn muốn góp ý hay báo lỗi?