DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Amcor plc

Amcor plc develops, produces, and sells packaging products for food, beverage, pharmaceutical, medical, home- and personal-care, and other products worldwide. It operates through two segments, Flexibles and Rigid Packaging. The company provides flexible packaging solutions, special cartons, plastic bottles and jars, and capsules and closures. The company was incorporated in 1926 and is … More headquartered in Zürich, Switzerland.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Amcor plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AMC

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Packaging & Containers

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.