DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Great Northern Minerals Limited

Great Northern Minerals Limited explores for and develops gold mineral properties. It has 100% interests in the Golden Ant Project comprising Camel Creek, Golden Cup, and Big Rush located in Northern Queensland. The company was formerly known as Greenpower Energy Limited and changed its name to Great Northern Minerals Limited in October 2019. Great Northern Minerals Limited was incorporated … More in 1899 and is headquartered in West Perth, Australia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Great Northern Minerals Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
ASX (Australia)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GNM

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Gold

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.