Giới thiệu về chuyên trang Dữ liệu tài chính

Dữ liệu chuyên sâu về kế toán, kiểm toán và tài chính

Chuyên trang dữ liệu tài chính của Kreston (VN) được xây dựng nhằm mục đích cung cấp một hệ thống tra cứu và download dữ liệu về Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán cùng các dữ liệu tài chính khác phục vụ cho những người nghiên cứu hay làm việc trong các lĩnh vực kế toán và kiểm toán tại Việt Nam bên cạnh các công cụ hữu ích khác trong “hệ sinh thái” của Kreston (VN) như: Hệ thống tra cứu hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn toàn quốc, Cẩm nang IFRS cho người Việt, Chuyên trang văn bản pháp luật kế toán kiểm toán Việt Nam, Chuyên trang Giao dịch liên kết và chuyển giá, Cơ sở dữ liệu Giao dịch liên kết và chuyển giá..

Với việc xây dựng hệ thống dữ liệu tài chính này, Kreston (VN) xác định không chỉ nhằm phục vụ cho công việc kiểm toán và tư vấn của các thành viên công ty mà hy vọng có thể mang lại giá trị sử dụng hữu ích cho cộng đồng các bạn sinh viên, những người tham gia công tác học tập, nghiên cứu hay làm việc trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính tại Việt Nam.

Bạn muốn góp ý hay báo lỗi?