DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Cobra Resources plc

Cobra Resources plc, together with its subsidiaries, engages in the exploration and mining of gold and copper. It holds 100% interests in the Wudinna project covering an area of 1,928 square kilometers located in Central Gawler Craton Gold Province, South Australia; and the Prince Alfred Copper project situated approximately 100 km north-east of Port Augusta, South Australia. Cobra Resources … More plc was incorporated in 2018 and is headquartered in London, the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cobra Resources plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
COBR

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.