DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Foxtons Group PLC

Foxtons Group plc, an estate agency, provides residential property sales and lettings services in the United Kingdom. It operates through three segments: Sales, Lettings, and Mortgage Broking.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Foxtons Group PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FOXT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial