DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Merlin Entertainments PLC

Merlin Entertainments plc operates visitor attraction places worldwide. The company operates midway attractions under the Madame Tussauds, The Eye Brand, SEA LIFE, The Dungeons, LEGOLAND Discovery Centres, Seal Sanctuaries, Blackpool Tower, WILD LIFE, Australian Treetop Adventures, Hotham Alpine, and Falls Creek brands.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Merlin Entertainments PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MERL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Entertainment - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Services