DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của AgroFresh Solutions, Inc.

AgroFresh (Nasdaq:AGFS) is a leading global innovator and provider of science-based solutions, data-driven technologies and experience-backed services to enhance the quality and extend the shelf life of fresh produce. For more than 20 years, AgroFresh has been revolutionizing the apple industry and has launched new innovative solutions in a variety of fresh produce categories from bananas … More to cherries and citrus to pears. AgroFresh supports growers, packers and retailers by providing post-harvest solutions across the industry to enhance crop values while conserving their planet's resources and reducing global food waste.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
AgroFresh Solutions, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AGFS

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Farm Products

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.