DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Building Materials Holding Corporation

Headquartered in Atlanta, Georgia, BMC is one of the nation's leading providers of diversified building products and services to professional builders and contractors in the residential housing market. BMC's comprehensive portfolio of products and services spans building materials, including millwork and structural component manufacturing capabilities, consultative showrooms and design centers, value-added installation management and an innovative eBusiness platform capable of supporting all of BMC's customers' needs.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Building Materials Holding Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BMCH

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Building Materials Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.