DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Citizens Holding Company

Citizens Holding Company is a one-bank holding company and the parent company of The Citizens Bank of Philadelphia, both headquartered in Philadelphia, Mississippi. The Bank has nineteen full service banking locations in eight counties in East Central Mississippi. In addition to full service commercial banking, the Company offers loans, title insurance services through its subsidiary, Title Services, LLC and a full range of Internet banking services including online banking, bill pay and cash management services for businesses.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Citizens Holding Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CIZN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.