DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Coca-Cola Bottling Co. Consolidated

Coca-Cola Bottling Co. Consolidated (the "Company") produces, markets and distributes carbonated and noncarbonated beverages, primarily products of The Coca-Cola Company, which include some of the most recognized and popular beverage brands in the world. The Company is currently the largest independent bottler of products of The Coca-Cola Company in the United States, operating in eleven states, primarily in the southeast. The Company also distributes several other beverage brands.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
COKE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Beverages - Soft Drinks

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.