DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của CenterState Banks, Inc.

CenterState Banks, Inc., a multi bank holding company, provides consumer and commercial banking services to individuals, businesses, and industries in central Florida. Its deposit products include demand interest-bearing and noninterest-bearing accounts, money market deposit accounts, time deposits, direct deposits, savings accounts, negotiable order of withdrawal accounts, and certificates of deposit.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CenterState Banks, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CSFL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Southeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.