DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Harleysville Savings Financial Corporation

Harleysville Savings Financial Corporation operates as the holding company for Harleysville Savings Bank that provides various banking products and services primarily in southeastern Pennsylvania.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Harleysville Savings Financial Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HARL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Northeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial