DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Playa Hotels & Resorts N.V.

Playa Hotels & Resorts N.V. (“Playa”) is a leading owner, operator and developer of all-inclusive resorts in prime beachfront locations in popular vacation destinations in Mexico and the Caribbean. Playa owns and/or manages a total portfolio consisting of 21 resorts (8,172 rooms) located in Mexico, Jamaica, and the Dominican Republic. In Mexico, Playa owns and manages Hyatt Zilara Cancun … More , Hyatt Ziva Cancun, Panama Jack Resorts Cancun, Panama Jack Resorts Playa del Carmen, Hilton Playa del Carmen, Hyatt Ziva Puerto Vallarta and Hyatt Ziva Los Cabos. In Jamaica, Playa owns and manages Hyatt Zilara Rose Hall and Hyatt Ziva Rose Hall, Hilton Rose Hall Resort & Spa, Jewel Grande Montego Bay and Jewel Paradise Cove Beach Resort & Spa. In the Dominican Republic, Playa owns and manages the Hilton La Romana, Hyatt Ziva Cap Cana and Hyatt Zilara Cap Cana. Playa also owns four resorts in Mexico and the Dominican Republic that are managed by a third party and Playa manages the Sanctuary Cap Cana, in the Dominican Republic.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Playa Hotels & Resorts N.V.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PLYA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Resorts & Casinos

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods