DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Northern Oil & Gas, Inc.

Northern Oil and Gas, Inc., an independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil and natural gas properties in the United States. It primarily holds interest in the Bakken and Three Forks formations in the Williston Basin of North Dakota and Montana.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Northern Oil & Gas, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NOG

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Drilling & Exploration

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.