DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Permian Basin Royalty Trust

The Permian Basin Royalty Trust’s (the “Trust”) principal assets are comprised of a 75% net overriding royalty interest carved out by Southland Royalty Company (“Southland”) from its fee mineral interest in the Waddell Ranch properties in Crane County, Texas (“Waddell Ranch properties”), and a 95% net overriding royalty interest carved out by Southland from its major producing royalty properties … More in Texas (“Texas Royalty properties”). The interests out of which the Trust’s net overriding royalty interests were carved were in all cases less than 100%. The Trust’s net overriding royalty interests represent burdens against the properties in favor of the Trust without regard to ownership of the properties from which the overriding royalty interests were carved. The net overriding royalties above are collectively referred to as the “Royalties.” The properties and interests from which the Royalties were carved and which the Royalties now burden are collectively referred to as the “Underlying Properties.”

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Permian Basin Royalty Trust

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PBT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Equipment & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.