DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Tallgrass Energy Partners LP

Tallgrass Energy Partners, LP acquires, owns, develops, and operates various midstream energy assets in North America. The company operates through three segments: Natural Gas Transportation & Logistics; Crude Oil Transportation & Logistics; and Processing & Logistics. The Natural Gas Transportation & Logistics segment owns and operates interstate natural gas pipelines and integrated natural gas storage facilities with approximately 4,653 miles of transportation pipelines in Wyoming, Colorado, Kansas, Missouri, and Nebraska.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Tallgrass Energy Partners LP

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TEGP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Pipelines

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials