DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của USD Partners LP

USD Partners LP acquires, develops, and operates energy-related rail terminals and other midstream infrastructure assets and businesses in the United States and Canada. The company operates through two segments, Terminalling Services and Fleet Services. The Terminalling Services segment owns and operates Hardisty rail terminal, an origination terminal that loads various grades of crude oil in Alberta, Canada; San Antonio rail terminal, a unit train-capable destination terminal that transloads ethanol in Texas, the United States; and West Colton rail terminal, a unit train-capable ethanol rail terminal in California, the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
USD Partners LP

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
USDP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Railroads

LĨNH VỰC / SECTOR
Services

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.