DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Marriott Vacations Worldwide

Marriott Vacations Worldwide Corporation is a leading global pure-play vacation ownership company, offering a diverse portfolio of quality products, programs and management expertise with over 60 resorts. Its brands include Marriott Vacation Club, The Ritz-Carlton Destination Club and Grand Residences by Marriott.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Marriott Vacations Worldwide

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VAC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Resorts & Casinos

LĨNH VỰC / SECTOR
Services