DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Vale

Originally established on June 1, 1942 as the state-owned Companhia Vale do Rio Doce, Vale became a private company ranking among the largest miners in the world. Vale operations abroad cover approximately 30 countries that share their mission to transform natural resources into prosperity and sustainable development. In addition to mining, vale work with logistics – railways, ports, terminals and state-of-the-art infrastructure –, energy, and steel making.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Vale

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VALE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.