DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Vici Properties Inc

VICI Properties is one of the country's largest owners of gaming, hospitality and entertainment destinations. Their geographically diverse portfolio includes 19 market-leading casinos, including the world-renowned Caesars Palace, and four championship golf courses. Their properties are leased to Caesars Entertainment Corporation and operate under leading brands such as Caesars, Horseshoe, Harrah's and Bally's. Collectively, their properties feature approximately 32.5 million square feet of space, 12,000 hotel rooms and more than 150 restaurants, bars and nightclubs.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Vici Properties Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VICI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Services

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.