DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của GVC Holdings PLC

GVC Holdings PLC is a leading e-gaming operator in both B2C and B2B markets. GVC has four business segments with a number of brands; Sports labels (bwin, Sportingbet, gamebookers), Gaming labels (partypoker, partycasino, Foxy Bingo, Gioco Digitale, CasinoClub), B2B and non-core assets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
GVC Holdings PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GVC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Resorts & Casinos

LĨNH VỰC / SECTOR
Services