DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Zephyr Energy Plc

Zephyr Energy (LON: ZPHR) is an investment platform formed to aggregate responsibly-developed, economically-attractive oil and gas interests in the Rocky Mountain region of the United States. They harness the decades of collective experience of our management team, combined with a sophisticated application of technology, to purchase and develop choice assets at attractive valuations.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Zephyr Energy Plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ZPHR

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Pipelines

LĨNH VỰC / SECTOR
Energy

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.