DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Begbies Traynor Group plc

Begbies Traynor Group plc is an AIM listed professional services consultancy, providing independent professional advice and solutions in areas of corporate recovery, restructuring, corporate finance, risk consulting and forensic investigations.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Begbies Traynor Group plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BEG

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Specialized Health Services

LĨNH VỰC / SECTOR
--

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.