DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Audioboom Group PLC

Audioboom Group plc, a podcast company, operates a spoken-word audio platform for hosting, distributing, and monetizing content primarily in the United Kingdom and the United states. Its platform allows content distributed through Apple Podcasts, Spotify, Pandora, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, iHeartRadio, RadioPublic, Saavn, Stitcher, Facebook, and Twitter, as well as a partner's … More own websites and mobile apps. Its ad-tech and monetisation platform underpins content business that provides commercial services for a network of 250 top tier podcasts. The company is based in Saint Helier, Jersey.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Audioboom Group PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BOOM

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
--

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.