DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC năm 2019 đã được kiểm toán của CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

TÊN CÔNG TY
CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí

KỲ BÁO CÁO
2019

LOẠI BÁO CÁO
BCTC

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.